disclaimer

DISCLAIMER

Deze website wordt beheerd door Pro Line carp products® B.V., Hollideeweg 8, 5725 BH te Heusden (‘PRO LINE’). Door van de aangeboden informatie gebruik te maken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde disclaimer, privacyreglement en onze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van PRO LINE, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Uw persoonsgegevens en cookies vallen onder het privacyreglement van PRO LINE.

Informatie en aansprakelijkheid De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. PRO LINE zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van PRO LINE.

Gelinkte websites Deze website kan links naar externe websites bevatten. PRO LINE is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

IE rechten Alle rechten op deze website behoren toe aan PRO LINE, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Vragen Hebt u vragen over de inhoud van deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met PRO LINE via 0031-493-560-185 of mail@proline-products.nl.